DODE HOEK

Nabil Ben Yadir

Jan, de populairste flik van Vlaanderen, neemt ontslag uit de acheter viagra drugsbrigade van Antwerpen om zich
verkiesbaar te stellen op de lijst van de «Partij voor de Veiligheid», een populistische,
nationalistische partij die dicht bij de doorbraak staat. Door zijn onbuigzame reputatie en zijn
populariteit in de media is Jan de ster van de komende verkiezingen.